# Name Club Class Div Time Points P/D
1 COLIN MCMORRIN
MICHAEL SURMON
KIR
NAI
S
V
2
5
1:06:56 20
20

# Name Club Class Div Time Points P/D
1 DEREK MARSHALL LGW V 5 0:41:21 P4
2 MARK BRAGG ITG V 4 0:41:22 20
3 ALAN MACKINTOSH KIR V 5 0:42:47 19
4 URSULA MACKINTOSH KIR VF 5 0:43:50 18
# Name Club Class Div Time Points P/D
1 MICHAEL CHALMERS KIR S 6 0:41:30 20 P5
2 COLIN CALDER NSK VM 6 0:44:19 19
3 SANDY BELL KIR V 6 0:45:10 18
4 ROSS URQUART NAI JM 6 0:48:04 1 ?D
# Name Club Class Div Time Points P/D
1 JIM FAIRLIE
ADRIAN SHAW
NSK
NSK
VM
VM
6
6
1:10:46 20
20

2 MORGAN SERPELL
MICHAEL YEOMANS
KIR
KIR
J
V
6
6
1:16:07 19
19

# Name Club Class Div Time Points P/D
1 CALUM MCANDIE KIR J 7 0:31:38 20
2 BLAIR HENDERSON KIR J 7 0:34:14 19
# Name Club Class Div Time Points P/D
1 ALAN HENDERSON KIR V 8 0:32:02 20
2 RAVEN CAIRA KIR JF 8 0:34:28 19
3 DANIEL MALCOLM KIR SM 8 0:35:23 1 ?D
4 RACHAEL MURRAY KIR JF 8 0:35:55 1 ?D
# Name Club Class Div Time Points P/D
1 SONIA DEAN KIR F 9 0:35:31 20
# Club Points Hasler Points
1 Kirkcaldy CC 231 10
2 North East Sea Kayakers 59 9
3 Nairn CC 21 8
4 Integrate Paddling 20 7
# Name Club Class Div Time Points P/D
1 in Div5 DEREK MARSHALL LGW V 5 0:41:21 P4
1 in Div6 MICHAEL CHALMERS KIR S 6 0:41:30 20 P5
This website uses cookies to support essential site functionality